title

Kỹ thuật

 

Góc máy ngon mắt trong chụp ảnh món ăn

20 Th10 2016, Posted by admin in Art, Kỹ thuật

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới ảnh món ăn là góc độ của máy, có thể khiến món ăn ngon hơn hoặc kém hấp dẫn, hướng được người xem nhìn vào props hay vào món ăn. Nghe có vẻ…