title

Thiết bị

 

Về Canon 5D

10 Th11 2014, Posted by admin in Công nghệ, Thiết bị

[From Bánh Mì Trứng Blog] Có vẻ hơi đi sau thời đại khi tui viết về em Canon 5D trong thời đại mọi người ai cũng đã nhảy lên tới hàng 6D, hoặc 5D mark2, mark3 hết trọi rồi. Dù sao đi nữa, có một…