title

Xã hội

 

Virus Ebola: Vì sao không có thuốc chữa?

07 Th8 2014, Posted by admin in Xã hội

Dịch bệnh virus Ebola đang là mối đe dọa đối với cả thế giới không chỉ vì sự lây lan rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao, mà còn vì chúng ta chưa có thuốc chữa. Virus Ebola lần đầu tiên xuất hiện hơn ba…